top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Kurumsal Kimlik Ürünleri

Kurumsal kimlik; markanın duruşunu göstermesi bakımından önemlidir. Herhangi bir marka; kurumsal kimlik sürecini tamamlayarak kurumun geniş kitleler tarafından tanınmasını ve kolayca hatırlanmasını sağlar. Kurumsal iletişim, kurumsal davranış ve görsel detayların bir araya gelmesi kurumsal kimliği oluşturur.

bottom of page